header.jpg
This template is published under Joomla Perfect

Állás lehetőség

Magyar Nemzeti Múzeum

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló „ 1992.évi XXXIII. törvény 20/A-B.§-ok

alapján pályázatot hirdet a

                                                  

 MNM Vay Ádám Muzeális Gyűjteménye

MUZEOLÓGUS munkakör betöltésére

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:   Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye,  4562 Vaja  Damjanich út 75.

 

A munkakörrel járó lényeges feladatok:

A Magyar Nemzeti Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatában, illetve az MNM Vay Ádám Muzeális Gyűjteménye Ügyrendjében megtalálható feladatleírás szerint: teljes felelősséggel tartozik a gondjaira bízott gyűjtemény tudományos és tervszerű gyarapításáért, a szabályszerű nyilvántartásért, a gyűjtemény naprakészségéért, a gyűjteményi raktár rendjéért, a műtárgyak állapotáért és megelőző műtárgyvédelméért és állagvédelméért, a műtárgymozgatás, a műtárgykölcsönzés és a tudományos kutatótevékenység szabályosságáért. A  tárgyi szakanyagot rendszerezi, nyilvántartásba veszi, tudományosan feldolgozza és közzéteszi, publikálja, a közművelődés szolgálatába állítja; tudományos szempontból előkészíti és rendezi a kiállításokat, forgatókönyvet, kiállítási katalógusokat, vezetőket készít; közreműködik a kiállítások ügyeleti-szolgálatának ellátásában, közreműködik a propaganda, marketing és ismeretterjesztő tevékenység szakmai anyagának összeállításában; múzeumpedagógiai foglalkozásokat tart,  munkatervet és beszámolót készít; közreműködik a pályázatok előkészítésében, lebonyolításában, azok elszámolásában.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

 Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény, a Magyar Nemzeti Múzeum Kollektív szerződése, valamint a 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet rendelkezései szerint történik.

 

 Pályázati feltételek

  Szakirányú egyetemi végzettség 

Büntetlen előélet

Magyar állampolgárság

Cselekvőképesség

                                     

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent 

Múzeumban szerzett szakmai gyakorlat

Történelem vagy néprajz szakon szerzett egyetemi végzettség

 

Elvárt kompetenciák:

Megbízható, önálló munkavégzésre képes, határozott, precíz, gyors és hatékony munkavégzés; információk bizalmas kezelésének képessége; felelősségtudat.     

 

           

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Részletes önéletrajz a szakmai tevékenység ismertetésével;

A végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.

3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy kérelmezését alátámasztó dokumentum

A pályázó a Kjt. 20/A. § (5) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;

Nyilatkozat, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2017. május 31.

 

A munkakör a pályázatok elbírálása után azonnal betölthető.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma címére történő megküldésével (3950 Sárospatak Szent E. út 19.) , a borítékon „Muzeológus pályázat”  feltüntetésével   

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkaviszony létesítéséről a MNM Vay Ádám Muzeális Gyűjteménye intézményvezetőjének  javaslata alapján a MNM Rákóczi Múzeuma igazgatója dönt.  

A pályázati kiírással kapcsolatos további információt Molnár Sándor intézményvezető nyújt  a 06-44-385-297 telefonszámon.

A pályázat kiírója fenntartja jogát, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Kelet-Magyarország napilap  - 2017. 04. 24.

www.vajavar.hu honlapon – 2017. 04. 24.

 

 

Copyright © MNM Vay Ádám Muzeális Gyűjteménye! All right Reserve!
 
Template By Web Design Builders | Web Design Philippines
Distributed By Joomla Perfect   Sponsored By Ayos Hosting | Property List | Foodcart Franchise